Jaschafondens hjemmeside

Jaschafondens hjemmeside

 

Frist for ansøgninger til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde er mandag d. 13. februar 2017.

Ansøgninger om støtte til døveuddannelser skal være os i hænde senest 15. januar 2017.

Bemærk at der kun behandles forskningsansøgninger og støtte til døveuddannelser én gang om året.

Alle ansøgere vil få svar på deres ansøgning ca. 5 uger efter ansøgningsfristens udløb.