Årsberetning

Jascha Fonden har i 2015 uddelt for i alt 18,4 MDKK mod 12,1 MDKK i 2014.

Årets bevillinger er 66% højere i 2015 end i 2014, som følge af en øget indtægt fra aktieudbytter.

I 2015 var der 606 ansøgninger til Jascha Fonden. Der er givet tilsagn i 270 sager.

I 2015 blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer som til privatpersoner. Som følge af det store antal ansøgninger har bestyrelsen haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2015 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer. I 2015 har der været særligt fokus på forskning, derfor udgør denne 52% af årets tilsagn.


Tilsagn i 2015 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

52%
19%
20%
9%


Tilsagn i 2014 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

35%
28%
23%
14%


Tilsagn i 2013 fordeler sig procentuelt således:
Forskning:
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl.:
Sociale foreninger og institutioner:
Behandling og hjælpemidler til private personer:
 

38%
23%
24%
15%