Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve

Se ansøgnings-skemaet her

Ønsker du at ansøge via brevpost? Så husk at udfylde og medsende denne samtykkeerklæring.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde med henblik på at sikre alle ansøgere den bedst mulige vurdering.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles hvert år på bestyrelsesmøde i marts. Ansøgninger skal derfor indsendes til Jascha Fonden senest den 15. januar hvert år.

Jascha Fonden forelægger ansøgninger om støtte til uddannelse for døve for Danske Døves Landsforbund med anmodning om en udtalelse.