Bestyrelse og revision

Bestyrelse og revision

Jascha Fonden har en bred sammensat bestyrelse, som afholder bestyrelsesmøder fire gange årligt.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Pernille Følsgaard, Civilingeniør og Bestyrelsesformand for Jascha Fonden
  • Michael Røder, Overlæge, Lektor, Dr.Med
  • Henrik Day Poulsen, Psykiater, Ph.D. 
  • Morten Olufsen, CEO 
  • Alexander Da Costa Carneiro, Civilingeniør

Bankforbindelse

Danske Bank A/S,
Holmens Kanal 2-12,
1092 København K

Revision 

Danske Forvaltning
Holmens Kanal 2-12
1092 København K