Behandling af tvangsoverspisning på Psykiatrisk Center Ballerup

Sammen med Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri, har vi indgået en aftale om et fireårigt projekt der inkluderer etablering af fysiske rammer, psykoterapeutisk behandling samt forskning i tvangsoverspisning – også kaldet Binge Eating Disorder (BED), som er en relativ ny diagnose indenfor spiseforstyrrelser.

Formålet med projektet er at undersøge anvendeligheden og udbyttet af forskellige metoder til behandling af BED, så hospitalerne med tiden vil blive betydeligt bedre rustede til at udvikle og etablere tilbyde den mest effektive behandling til en større målgruppe, som forventes at få adgang til behandling i det offentlige sundhedsvæsen inden for de kommende år.

BED er den hyppigste spiseforstyrrelse i den vestlige verden og har ofte alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser. Der er tale om en forholdsvis stor gruppe patienter med et hidtil overset behandlingsbehov. Sygdommen fører til overvægt, som er forbundet med komplikationer som hjerte-kar-sygdomme og diabetes, ligesom personer med BED også tit har andre psykiske lidelser såsom angst og depression. Dermed er BED et væsentligt sundhedsproblem i Danmark.

I Danmark er der fortsat begrænset erfaring med undersøgelser af forskellige metoder til behandling af BED, og der er aldrig tidligere gennemført randomiserede  videnskabelige undersøgelser, som sammenligner forskellige terapiformer. Det kommende forskningsprojekt vil også internationalt være blandt de største og metodisk stærkeste undersøgelser på området og forventes derfor at få indflydelse på den fremtidige behandling både i Danmark og i udlandet, ligesom den vil være med at sætte dansk forskning i spiseforstyrrelser på verdenskortet.