Samarbejde om julehjælp og konfirmationsstøtte mm.

Dette samarbejde er grundlagt ud fra et ønske om at gribe så mange mennesker som muligt, der befinder sig i en svær livssituation og give forældre mulighed for at skabe trygge rammer for deres børn. Det drejer sig om familier der er økonomisk udsatte og ikke har mulighed for at holde højtider eller andre mærkedage, stopper med at tage deres medicin for at spare penge eller ikke har mulighed for at anskaffe fornødenheder til børnenes skolegang eller fritidsaktiviteter.

Jascha Fonden bevilger årligt støtte til at ‘Foreningen til støtte for mødre og børn’ kan uddele konfirmations- og julehjælp til enlige forældre der står i en udsat position. Derudover samarbejder vi om at sikre, at så få som muligt falder imellem to stole.

Vi har desuden i julen 2022 givet en ekstra bevilling til akut økonomisk støtte til de mennesker der stod i en umulig situation i vinteren 2022/2023 og ikke kunne betale høje el- og varmeregninger, mad/medicin til familien eller var i fare for at blive smidt på gaden.