Formål

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
    lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål