Forskning

Forskningsansøgninger

Jascha Fonden støtter sundhedsrelaterede forskningsprojekter – specielt med fokus på klinisk og/eller patientrettet forskning. Det drejer sig hovedsageligt om forskning indenfor Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind, psykisk sygdom eller døve. Dog ikke begrænset hertil, hvorfor anden sundhedsrelateret forskning også kan tages i betragtning.

Ansøgninger om støtte til forskning behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde. Dette giver os det bredest mulige sammenligningsgrundlag i behandling af modtagne ansøgninger.

Alle ansøgere skal i ansøgningen erklære, at man enhver henseende vil gennemføre sin forskning i overensstemmelse med sædvanlig god forskningsmæssig skik. Læs her: Jascha Fondens etiske retningslinjer