Institutioner

Ansøgninger fra institutioner, foreninger, socialøkonomiske virksomheder og offentlige institutioner

Jascha Fonden ønsker at støtte op om et bæredygtigt samfund og støtter der hvor behovet er størst. Jascha Fonden støtter projekter med sociale, almennyttige og sundhedsrelaterede formål, der skaber livsglæde og livskvalitet hos en gruppe af mennesker som er i en udsat position.

Vi støtter primært følgende målgrupper:

  • Døve og stærkt hørehæmmede mennesker
  • Patienter der lider af Parkinson, Sclerose eller Muskelsvind
  • Fysisk og psykisk handikappede mennesker
  • Mennesker i socialt udsatte positioner

Jascha Fonden støtter som udgangspunkt afgrænsede og konkrete projekter med brugerne i centrum.  Drift kan også støttes til en vis grænse. Der kan søges støttes op til 100.000 kr.

Jascha Fonden ønsker at støtte små, mindre kendte institutioner, foreninger og organisationer der har svært ved at komme igennem  pga. mindre mediebevågenhed og dermed har sværere ved at skaffe midler til deres arbejde.

Følgende uddelingspuljer kan ansøges:

  • Trivsel i fællesskaber: For institutioner, organisationer og foreninger der søger støtte til sociale arrangementer, udflugter, ferielejre og hjælpemidler der gør det nemmere at være i fællesskaber etc.
  • Bevægelse og sundhed: For institutioner, organisationer og foreninger der søger støtte til hjælpemidler og arrangementer med henblik på træning/sport, deltagelse i stævner og turneringer etc.
  • Hjælp til vejen frem: For institutioner, organisationer og foreninger der søger støtte til rådgivningstilbud, servicehunde, støttetilbud der får en hverdag til at fungere etc.

Sådan søger du

Ansøger du som en institution anbefaler vi, at du kigger nærmere på vores formål, så du sikrer dig, at dit projekt passer ind.

Fonden kan kun ansøges af organisationer, foreninger og institutioner med CVR-nummer.

Du skal indsende din ansøgning og al dokumentation via vores ansøgningsportal. Her skal du først og fremmest oprette en profil ved hjælp af brugernavn og adgangskode. Profilen oprettes via linket ‘Søg støtte’. Ansøgningsportalen vil guide dig igennem ansøgningsproceduren.

Husk altid at logge ind med brugernavn og adgangskode for at tilgå en eksisterende ansøgning.