Årsberetning

Jascha Fonden har i 2019 bevilget uddelinger for i alt 13,6 MDKK mod 14,1 MDKK i 2018. Der er i 2019  tilbageført for i alt kr. 202 TKK mod 354 TKK i 2018. I 2019 er der udbetalt 13,4 MDKK i bevillinger mod 13,6 MDKK i 2018.

Antallet af ansøgere er i 2019 faldet med 13% i forhold til 2018. I 2019 var der 647 ansøgere til Jascha Fonden, og der er givet tilsagn i 351 sager. Men tallet dækker over at flere ansøgninger bliver sorteret fra på den elektroniske ansøgnings platform. De bliver primært sorteret fra da er er mangelfulde eller tidligere har opnået støtte – sidstnævnte for de mindre sagers vedkommende.

I 2019 er der blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer, som til privatpersoner. Bestyrelsen har haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2019 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer.

I 2019 er der uddelt 50% af årets tilsagn til forskning. Dette er samme niveau, som blev uddelt i 2018. Til gengæld var tilsagn til behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. faldet fra 9% i 2018 til 6% i 2019. Andelen af tilsagn til sociale foreninger og institutioner er steget fra 26% i 2018 til 30% i 2019. Behandling og hjælpemidler til private personer er faldet fra 15% i 2018 til  14 % i 2019.

Tilsagn fordeler sig procentuelt således: 

2019 2018 2017
Forskning 50% 50% 62%
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. 6% 9% 9%
Sociale foreninger og institutioner 30% 26% 21%
Behandling og hjælpemidler til private personer 14% 15% 8%