Årsberetning

Jascha Fonden har i 2016 bevilget uddelinger for i alt 25,5 MDKK mod 18,4 MDKK i 2015. Der er i 2016 tilbageført for i alt kr. 534 TKK mod 1.053 TKK i 2015. I 2016 er der udbetalt 24,9 MDKK i bevillinger mod 17 MDKK i 2015. Jascha Fonden har i 2016 bevilget uddelinger for i alt 25,5 MDKK mod 18,4 MDKK i 2015. Der er i 2016 tilbageført for i alt kr. 534 TKK mod 1.053 TKK i 2015. I 2016 er der udbetalt 24,9 MDKK i bevillinger mod 17 MDKK i 2015.

Årets bevillinger er 39% højere i 2016 end i 2015, primært som følge af en øget indtægt fra aktieudbytter sidste år.

Antallet af ansøgere er i 2016 steget med 3% i forhold til 2015. I 2016 var der 626 ansøgninger til Jascha Fonden og der er givet tilsagn i 333 sager.

I 2016 er der blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer, som til privatpersoner. Bestyrelsen haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2016 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer.

I 2016 har der været særlig fokus på forskning, derfor udgøre denne 62 % af årets tilsagn. Til gengæld er tilsagn til behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. faldet væsentligt fra 25% i 2014 til 9% i 2016.

 

Tilsagn fordeler sig procentuelt således: