Årsberetning

Jascha Fonden har i 2017 bevilget uddelinger for i alt 20,2 MDKK mod 25,5 MDKK i 2016. Der er i 2017 tilbageført for i alt kr. 309 TKK mod 534 TKK i 2016. I 2017 er der udbetalt 21,4 MDKK i bevillinger mod 24,9 MDKK i 2016.

Antallet af ansøgere er i 2017 steget med 11% i forhold til 2016. I 2017 var der 696 ansøgninger til Jascha Fonden og der er givet tilsagn i 345 sager.

I 2017 er der blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer, som til privatpersoner. Bestyrelsen har haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2017 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer.

I 2017 er der uddelt 42% af årets tilsagn til forskning. Dette er noget mindre end i 2017, hvor andelen til forskning udgjorde 62%. Til gengæld var tilsagn til behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. steget væsentligt fra 9% i 2016 til 25% i 2017. Andelen af tilsagn til sociale foreninger og institutioner er også steget fra 21% i 2016 til 26% i 2017.

Tilsagn fordeler sig procentuelt således: 

2017 2016 2015
Forskning 42% 62% 52%
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. 25% 9% 19%
Sociale foreninger og institutioner 26% 21% 20%
Behandling og hjælpemidler til private personer 7% 8% 9%