Årsberetning

Jascha Fonden har i 2018 bevilget uddelinger for i alt 14,1 MDKK mod 20,2 MDKK i 2017. Der er i 2018  tilbageført for i alt kr. 354 TKK mod 309 TKK i 2017. I 2018 er der udbetalt 13,8 MDKK i bevillinger mod 21,4 MDKK i 2017.

Årets bevillinger er 31% lavere i 2018 end i 2017, primært som følge af en mindsket indtægt fra især aktieudbytte i forhold til 2017.

Antallet af ansøgere er i 2018 stedet med 11% i forhold til 2017. I 2018 var der 783 ansøgninger til Jascha Fonden og der er givet tilsagn i 376 sager.

I 2018 er der blevet givet støtte til såvel foreninger og organisationer, som til privatpersoner. Bestyrelsen har haft et stort udbud af gode initiativer og projekter at vælge mellem. Der er også i 2018 givet støtte til både forskning, behandling og sociale projekter samt til behandling og hjælpemidler til private personer.

I 2018 er der uddelt 50% af årets tilsagn til forskning. Dette er noget højere end i 2017, hvor andelen til forskning udgjorde 42%. Til gengæld var tilsagn til behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. faldet væsentligt fra 25% i 2017 til 9% i 2018. Andelen af tilsagn til sociale foreninger og institutioner er på samme niveau i 2018 nemlig 26%. Behandling og hjælpemidler til private personer er steget væsentligt til 15% i 2018 mod 7% i 2018.

Tilsagn fordeler sig procentuelt således: 

2018 2016 2015
Forskning 50% 62% 52%
Behandling og forebyggelse til patientforeninger m.fl. 9% 9% 19%
Sociale foreninger og institutioner 26% 21% 20%
Behandling og hjælpemidler til private personer 15% 8% 9%