Bestyrelse og revision

Jascha Fonden har en bredt sammensat bestyrelse, som afholder bestyrelsesmøder 4 gange årligt. Alle bestyrelses-medlemmer er meget engagerede i Jascha Fonden og dens formål. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Fondens bestyrelse består af:

  • Anette Følsgaard, formand for bestyrelsen
  • Arkitekt Carsten Følsgaard
  • Advokat Håkun Djurhuus
  • Morten Olufsen
  • Overlæge, dr. med Michael Røder
  • Psykiater Henrik Day Poulsen
  • Therese Følsgaard
  • Pernille Følsgaard

Fondens bankforbindelse

Nordea Danmark A/S,
Nicolai Eigtved Gade 8,
0900 København C

Fondens revisor

PwC,
Statautoriseret Revisionspartnerselskab,
Strandvejen 44,
2900 Hellerup