Persondatapolitik

Persondatapolitik for Jascha Fonden

Det er vigtigt for Jascha Fonden, at du som bruger af hjemmesiden og som ansøger af Fondens midler, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger hjemmesiden og/eller indsender en ansøgning til os. I det følgende vil vi derfor beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1  Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Jascha Fonden

CVR-nr. 15 88 86 79

Vedbæk Stationsvej 18

2950 Vedbæk

Email: info@jaschafonden.dk

2  Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Behandling af ansøgning om støtte

Konkret anvender vi dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne vurdere om du har indsendt de påkrævede oplysninger for at kunne komme i betragtning til at modtage støtte.
 • For at kunne vurdere om din/jeres ansøgning med henblik på eventuelt at opnå støtteudbetaling fra Fonden.
 • For at kunne træffe beslutning om enten afslag eller tilsagn.
 • For at kunne foretage udbetaling af støtte, hvis der gives tilsagn.
 1. For at kunne besvare dine henvendelser samt kommunikere med dig
 2. For at kunne identificere de personer, som anvender vores hjemmeside, samt for at kunne udarbejde statistik over de personer, som anvender vores hjemmeside

3  Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Behandling af ansøgning om støtte
 2. Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger, såsom navn, email adresse, adresse og telefonnummer.
  • Bankoplysninger, såsom banknavn og kontonummer.
  • Beskrivelse af formål og baggrund for ansøgningen, samt hvad der søges om støtte til.
  • Ønsket støttebeløb samt oplysninger om årsindtægt (herunder seneste årsopgørelse) og budget.
  • Andre relevante oplysninger, herunder tredjemandserklæringer, CV m.v.
 3. CPR-nummer.
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger (hvis relevant).

NB! Når du indsender din ansøgning til Jascha Fonden, vil omfanget af de personoplysninger, vi behandler om dig afhænge af, hvad du eller den organisation, som du er en del af, søger om støtte til. Hvis din ansøgning omfatter flere personer, bedes du oplyse disse personer om vores behandling af deres personoplysninger, ligesom det er nødvendigt, at disse personer – i nødvendigt omfang – har givet samtykke til vores behandling af deres personoplysninger.

 1. For at kunne besvare dine henvendelser samt kommunikere med dig
  1. Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger, såsom navn og email adresse.
  2. For at kunne identificere de personer, som anvender vores hjemmeside, samt for at kunne udarbejde statistik over de personer, som anvender vores hjemmeside
   1. Almindelige personoplysninger:
    • IP-adresse samt adfærdsmønster for den pågældende IP-adresse.

4  Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Behandling af ansøgning om støtte
 2. Persondataforordningens artikel 6 (1), litra b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i/gennemførsel af foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, som du er part i).
 3. Persondataforordningens artikel 6 (1), litra c (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx lovpligtige indberetninger til SKAT, lovpligtig opbevaring af regnskabs- og bogføringsmateriale m.v.).
 • Persondataforordningens artikel 6 (1), litra f (nødvendig for forfølgelsen af Fondens legitime interesse i at kunne behandling din ansøgning om støtte (når sådan behandling ikke falder ind under persondataforordningens artikel 6 (1), litra b)).
 1. Persondataforordningens artikel 9 (2), litra a (samtykke til behandling af følsomme personoplysninger).
 2. Databeskyttelseslovens § 11 (samtykke til brug for behandling af CPR-nummer).
 3. For at kunne besvare dine henvendelser samt kommunikere med dig
 4. Persondataforordningens artikel 6 (1), litra f (nødvendig for forfølgelsen af Fondens legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser).
 5. For at kunne identificere de personer, som anvender vores hjemmeside, samt for at kunne udarbejde statistik over de personer, som anvender vores hjemmeside
 6. Persondataforordningens artikel 6 (1), litra f (nødvendig for forfølgelsen af Fondens legitime interesse i at kunne identificere de personer, som anvender Fondens hjemmeside, samt udarbejde statistik over, hvordan disse personer anvender hjemmesiden).

5  Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører m.v., som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed;
 2. Offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med lovpligtige indberetninger til SKAT.
 3. Øvrige tredjeparter i nødvendigt omfang, herunder Gigtforeningen, Specialhospitalet samt Danske Døves Landsforbund.

6  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevares dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, samt i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer:

 • Generelt vil personoplysninger vedrørende imødekommende ansøgninger og udbetaling af støtte blive opbevaret i 5 år + løbende regnskabsår som følge af Fondens regnskabs- og bogføringsmæssige forpligtelser.
 • Ligeledes vil øvrige ansøgninger også blive opbevaret i 5 år + løbende regnskabsår fra, at der er blevet truffet beslutning om at meddele afslag.
 • Generelt vil personoplysninger vedr. generelle henvendelser blive slettet senest 1 år efter endt korrespondance, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

7  Pligtmæssig information

Oplysninger markeret med *, når du ansøger om midler fra Fonden, er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at behandle din ansøgning om støtte, ligesom vi heller ikke vil kunne foretage udbetaling af støtte.

8  Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til os på info@jaschafonden.dk, ligesom du også kan kontakte Jascha Fonden, Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk, på telefonnummer 70 20 55 99 (mandage fra kl. 10-12 og torsdage fra kl. 14-16).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 19. juni 2018