Persondatapolitik

Jascha Fonden, Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk.

1) Formålet med ansøgningsprocessen

Det er vigtig for Jascha Fonden, at du som bruger af hjemmesiden, herunder som ansøger af Fondens midler, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger hjemmesiden og/eller indsender en ansøgning til os. I det følgende vil vi derfor beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

2) Indsamling af oplysninger ved brug af hjemmesiden og ved ansøgning

Når du indsender ansøgning til Jascha Fonden skal du give samtykke til, at Jascha Fonden indsamler dine personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nr. og bankoplysninger, som angivet i det elektroniske ansøgningsskema. Såfremt ansøgningen omfatter flere personers oplysninger, behandles alle de angivne personoplysninger i samme omfang. Det er dog en forudsætning, at der er afgivet samtykke med fuldmagt fra alle de omfattede personer. Alle personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem til Jascha Fonden i forbindelse med din ansøgning.

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne vurdere, 1) om du har indsendt de påkrævede oplysninger for at kunne komme i betragtning til at opnå støtte, 2) for at kunne vurdere din/jeres ansøgning med henblik på eventuelt at opnå støtteudbetaling fra Fonden, 3) for at kunne træffe beslutning om enten afslag eller tilsagn og 4) hvis der gives tilsagn, at kunne foretage udbetaling(erne). Oplysningerne kan også blive brugt til at udarbejde statistik over brugerne af hjemmesiden. Der er ingen ansøgninger, der behandles automatisk.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen (Internet Protokol) er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet Service Provider (ISP), når du logger på internettet. Vi kan benytte IP-adresse til at identificere personer, som bruger hjemmesiden i strid med disse vilkår. Du kan her læse nærmere om, hvorvidt vi bruger cookies på hjemmesiden og i så fald hvilke cookies og til hvilke formål.

3) Videregivelse af oplysninger

Ved tildeling af støtte, er Jascha Fonden forpligtet til at indberette personoplysninger om den person, der skal beskattes af beløbet til SKAT. Videregivelsen vil alene ske i det omgang det er nødvendigt.

Dine personlysninger kan f.eks. blive videregivet til, 1) Gigtforeningen, 2) Specialhospitalet 3) Danske Døves Landsforbund samt internt i Jascha Fonden, herunder Jascha Fondens bestyrelse.

4) Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.

5) Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som Jascha Fonden har registreret om dig, og du kan til enhver tid få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, få begrænset din behandling, gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger og/eller eventuelt få de oplysninger, som du selv har indgivet til Fonden, udleveret på et læsbart medie. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog vil bevirke, at din ansøgning ikke kan blive behandlet eller at dine eventuelle udbetaling(er) vil ophøre.

6) Hvor længe opbevares dine oplysninger

Jascha Fonden gemmer dine oplysninger i 5 år. Dette er nødvendigt af hensyn til de regnskabsmæssige forpligtelser som Fonden har.

7) Spørgsmål eller klage over behandlingen af dine oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Jascha Fonden, Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk, e-mail: info@jaschafonden.dk, Telefon: 70205599 (mandag 10.00-12.00, torsdag 14.00-16.00)

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Vedbæk, december 2016