Mennesker med ordblindhed skal ikke nøjes - et samarbejde med Ordblindeforeningen

Det 3-årige signaturprojekt er blevet til i samarbejde mellem Ordblindeforeningen og Jascha Fonden og skal helt overordnet bidrage til, at ordblinde børn og unge bevarer et godt selvværd og høj livskvalitet i løbet af sin skolegang. Projektet har fokus på at støtte ordblinde børn og unge samt deres forældre og lærere på forskellig vis. De ordblinde børn og unge må ikke opgive deres drømme som følge af manglende tro på egne evner og/eller den rette støtte fra skole og hjem. Vi ønsker med dette projekt at ordblinde elever får den rette støtte fra forældre, skole og de enkelte faglærere, så de kan forlade skolen med motivationen til at gå efter sine drømme, hvad end de måtte være.

Helt konkret fokuseres der i projektet på aktiviteter som skaber og formidler mere viden og vejledning til forældre og faglærere i Grundskolen med udgangspunkt i de ordblinde børn og unges egne erfaringer. Det er målet at få skabt materiale, som kan bruges til at få etableret et godt samarbejde med forældre og skole, så den ordblinde elev kan få den rette støtte og bevare eller genvinde troen på egen formåen. Dette skal formidles via foreningens platform: http://www.ordblindeforeningen.dk

Ordblindeforeningen vil sammen med udvalgte fagfolk formidle en enkelt og håndgribelig vejledning til forældre til ordblinde børn samt fagfolk i Grundskolen. Vi vil formidle den genererede viden fra vores undersøgelser i informationsvideoer. Den endelige rapport fra vores undersøgelser vil blive gjort tilgængelig for alle og vil kunne bruges af andre fagfolk fra ministerier, styrelser og uddannelsessteder i det fremadrettede arbejde. Det nye materiale og vejledning vil blive udformet på en sådan måde, at det vil være brugbart i mange år frem, og materialet får karakter af ”go-to”, så alle kan sætte sig ind i det uden særlige forudsætninger. Indsatsen vil derfor kunne gavne et stort antal af ordblinde, ikke kun i projekttiden, men også efter dens ophør. Det samme gør sig gældende for de optagede aktiviteter, som vil kunne tilgås på foreningens hjemmeside.

Endvidere skal indsatsen styrke foreningens forældrekorps og uddanne flere frivillige forældrerådgivere, så de kan støtte og vejlede de forældre, som har særligt behov for personlig støtte og rådgivning til deres ordblinde barns specifikke situation. Der vil indgå en særlig indsats med disse nye, frivillige rådgivere, hvor der vil være grobund for at danne netværksgrupper, så de gode erfaringer kan leve videre i foreningen efter projektindsatsens ophør.