Principper og værdier

Principper og værdier

Jascha Fonden arbejder ud fra følgende principper og grundlæggende værdier:

Bæredygtighed og samfundssind

Vi vil arbejde med bæredygtighed som en grundlæggende ramme for Jascha Fondens arbejde på alle områder.  Bæredygtig udvikling betyder at også økonomiske og miljømæssige hensyn skal tages i betragtning, selvom vi støtter sociale formål og bevæger os den sociale sfære. Alle tre aspekter skal tænkes ind i vores løsninger og balanceres med udgangspunkt i videnskabelige data og begrundelser for valg og fravalg. Jascha Fonden vil arbejde med en pragmatisk og socialt balanceret tilgang til verdensmålene som overordnet ramme og med udgangspunkt i vores politik og retningslinjer for bæredygtighed.

Dedikation og respekt

Vi ønsker at skabe en positiv effekt i vores målgruppe ved at bidrage til livskvalitet og livsglæde. Jascha Fonden har forståelse for vigtigheden af en retfærdig og ordentlig behandling af alle ansøgere, og en helt grundlæggende respektfuld og nysgerrig tilgang i mødet med nye projekter, ansøgere og samarbejdspartnere. Effektiv, saglig men også personlig administration med udgangspunkt i retningslinjer og politikker styrker kvaliteten og produktiviteten i fonden samtidig med, at ansøgere vil opleve en ensartethed. Den personlige behandling af ansøgninger og det faktum, at vi altid giver en tilbagemelding, sikrer en nærhed som vi mener har en effekt i sig selv.

Samarbejde og partnerskaber

Vi vil være proaktive og involverede i de projekter, Jascha Fonden støtter og opsøge samarbejde via netværk og partnerskaber, der hvor det giver mening. Fonden vil arbejde strategisk og systematisk, og anvende de ressourcer der er til rådighed bedst muligt, så de kommer vores målgruppe til gode. Derfor samarbejder vi gerne med både offentlige og private aktører, så vi sammen kan skabe en synergieffekt og løfte mere. Det er vigtigt for Jascha Fonden, at have et tillids- og respektfuldt forhold til vores samarbejdspartner – hvad enten det drejer sig om et formaliseret partnerskab eller blot vidensdeling og erfaringsudveksling.

Medmenneskelighed og inklusion

Vi arbejder ud fra et grundlæggende menneskesyn, funderet på den forståelse og empati som blev grundlagt med etableringen af Jascha Fonden. Vi vil være behovsorienterede og tage udgangspunkt i menneskers hverdag og deres oplevelse af livskvalitet og livsglæde. Jascha Fonden lægger vægt på at alle mennesker behandles ordentligt og lige på tværs af status, kulturelle, sociale, religiøse, økonomiske og etniske forhold. Vi vil tage afsæt i de menneskelige og samfundsmæssige behov vi oplever og sætte ind netop der, hvor andre har svært ved at komme eller ikke ser behovet.