Privatpersoner & uddannelse for døve

Jascha Fonden støtter udfordrede, værdigt trængende privatpersoner, som har et behov, der ikke kan dækkes andre steder. Formålet for ansøgningen kan være hjælpemidler, rekreation, genoptræning, behandling eller andre konkrete ting, der kan hjælpe til en bedre hverdag.

Jascha Fonden støtter specifikt uddannelse for døve. Når døve ønsker at uddanne sig uden for landets grænser eller på en af de få døveuddannelser der findes her i landet, vil Jascha Fonden gerne støtte op herom. Jascha Fonden støtter værdigt trængende privatpersoner, som har et behov, der ikke kan dækkes andre steder.

Du kan søge et legat hos Jascha Fonden, hvis:

  • du er økonomisk værdigt trængende
  • du har et særligt behov pga. en udfordring, som enten kan være fysisk eller psykisk (husk, at behovet samt begrundelsen for behovet skal bekræftes i en tredjemandserklæring)
  • kommunen har afslået støtte eller støtten ikke er tilstrækkelig
  • du er uhelbredelig syg og ønsker en sidste oplevelse alene eller med dine venner/din familie
  • du har ikke modtaget støtte fra Jascha Fonden inden for de seneste 2 år
  • udgifterne er ikke afholdt