Formål

Formål

Jascha Fonden blev stiftet i januar 1992 og fondens kapital var en gave fra stifteren, Jane Schaldemose (JA-SCHA) som også har lagt navn til Fonden. Da Jascha Fondens stifter i 2002 afgik ved døden, arvede Jascha Fonden et væsentligt beløb til forøgelse af fondens formue.

Jascha Fondens baggrund for uddeling skal findes inden for rammerne af de formål, der blev formuleret og skrevet ind i fondens vedtægter ved stiftelsen i 1992. Ansøgninger til Jascha Fonden vurderes altid herudfra.

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
    lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål

Jascha Fondens formål er bredt formuleret og har gjort det muligt gennem tiden at uddele støttemidler til en lang række forskelligartede formål – altid med øje på, hvor der har været mest brug for det. Som eksempler kan nævnes indlagte børn og unge, aktiviteter i udsatte boligområder, sansehaver, hjemløse cafeer, indretning af invalidebiler, handicapridning, handicapidræt, spiseforstyrrelser, forskning i forskellige sygdomme, ferielejre, kræft- og aidspatienter samt et meget stort antal privatpersoner med særlige behov, hovedsagelig som følge af deres handicap eller alvorlig sygdom.

Jascha Fonden er godkendt i henhold til ligningslovens §7, nr. 22, hvilket indebærer, at bevillinger op til et vist beløb ikke skal medtages i den skattepligtige indkomst hos modtageren. Dette beløb opdateres årligt og kan findes på SKATs hjemmeside. Fonden er almenvelgørende og andelen af bevillinger til privatpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål udgør 10-15% af de samlede årlige uddelinger.