Vejledning

Der henvises til beskrivelserne nedenfor vedrørende krav til ansøgningens udformning og indhold for henholdsvis privatpersoner og foreninger/institutioner.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen, kan ikke påregne at blive behandlet.

Alle ansøgere modtager et skriftligt svar efter afholdelse af et bestyrelsesmøde, på hvilket ansøgningen er blevet behandlet. Jascha Fondens bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis
en gang i kvartalet. Møderne afholdes som udgangspunkt i marts, juni, august og november.