Vejledning

Der henvises til beskrivelserne nedenfor vedrørende krav til ansøgningen for henholdsvis privatpersoner og foreninger/institutioner.

Alle ansøgninger skal ske elektronisk via vores hjemmeside www.jaschafonden.dk.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha Fonden sig ret til ikke at behandle.

Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden inden ansøgningsfristen angivet på hjemmesidens forside, for at kunne blive behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Alle ansøgere modtager et skriftligt svar efter afholdelse af et bestyrelsesmøde, på hvilket ansøgningen er blevet behandlet. Jascha Fondens bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis
en gang i kvartalet. Møderne afholdes som udgangspunkt i marts, juni, august og november måned.

Jascha Fonden kan kontaktes på mail info@jaschafonden.dk eller på telefon +45 7020 5599 indenfor vores telefontid mandag kl. 10:00 – 12:00 og torsdag kl. 14:00 – 16:00.