Forskning

Ansøgning kan kun ske elektronisk via vores hjemmeside www.jaschafonden.dk. Her skal ansøgningsskema udfyldes og dokumentation uploades.

Ansøgninger om støtte til forskning behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde. Baggrunden herfor er et ønske om på det bredest mulige grundlag at vurdere, hvilke projekter, der i særlig grad fortjener støtte.

Forskningsansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøde i juni måned. Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden inden ansøgningsfristen d. 15. marts hvert år, for at kunne blive behandlet af bestyrelsen.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha Fonden sig ret til ikke at behandle.

Fondens administrator vil dog kunne rette henvendelse til ansøgeren med anmodning om supplerende oplysninger eller materialer.

Jascha Fonden ønsker at fremme ansøgninger om klinisk og/eller patientrettet forskning. Disse ansøgninger vil blive prioriteret.

Ansøgninger omkring egentlig grundforskning vil blive behandlet, men vil sædvanligvis blive prioriteret lavere.

Vi bevilger ikke støtte til overhead på forskningsprojekter.

Forud for behandlingen i Jascha Fondens bestyrelse underkastes alle forskningsansøgninger en lægefaglig vurdering.

Jascha Fonden har udarbejdet etiske retningslinjer for støtte til forskning, som er en del af det elektroniske ansøgningsskema.