Forskning

Ansøgninger om støtte til forskning behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde. Baggrunden herfor er et ønske om på det bredest mulige grundlag at vurdere, hvilke projekter, der i særlig grad fortjener støtte.

Forskningsansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøde i juni måned. Det anbefales derfor, at forskningsansøgninger indsendes senest 15. marts hvert år.

Jascha Fonden ønsker at fremme ansøgninger om klinisk og/eller patientrettet forskning. Disse ansøgninger vil blive prioriteret.

Ansøgninger omkring egentlig grundforskning vil blive behandlet, men vil sædvanligvis blive prioriteret lavere.

Vi bevilger ikke støtte til overhead på forskningsprojekter.

Forud for behandlingen i Jascha Fondens bestyrelse underkastes alle forskningsansøgninger en lægefaglig vurdering.

Jascha Fonden har udarbejdet etiske retningslinjer for støtte til forskning. Se de etiske retningslinjer her.

I forbindelse med ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal et særligt ansøgningsskema udfyldes.

De etiske retningslinjer og ansøgningsskemaet bedes sendes hertil sammen med ansøgningen.