Institutioner

Ansøgning kan kun ske elektronisk via vores hjemmeside www.jaschafonden.dk. Her skal ansøgningsskema udfyldes og dokumentation uploades.

Samtykkeerklæring skal altid accepteres i det elektroniske ansøgningsskema før ansøgningen er gældende.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail (om nogen) samt CVR-nummer og kontaktdata på kontaktperson.
  • Bankoplysninger, herunder bankens registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer ( 7-10 cifre), hvortil eventuel støtte kan overføres.
  • En kortfattet beskrivelse af det formål, som der ønskes støtte til og en kortfattet beskrivelse af baggrunden for ansøgningen. Hvem og hvor mange en eventuel støtte vil komme til gode og gerne vedlagt en projektbeskrivelse, hvor dette er relevant og hensigtsmæssigt.
  • Angivelse af det støttebeløb der ønskes. Budget for ansøgningsprojektet skal uploades (PDF).
  • Ansøgningen skal bilægges vedtægter, senest offentliggjorte årsrapport, sammensætning af institutionens ledelse eller foreningen bestyrelsessammensætning og andet materiale, der beskriver institutionen eller foreningen.
  • Oplysning om eventuel tidligere støtte fra Jascha Fonden, oplysning om, hvorvidt der blev bevilget støtte, og i givet fald med hvilke beløb. Jascha Fondens sagsnummer vedrørende tidligere sager bedes angivet.
  • Oplysning om, hvorvidt ansøgeren har modtaget støtte fra andre fonde og oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har indgivet ansøgninger til andre fonde, som endnu ikke er behandlet.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha fonden sig ret til ikke at behandle.

Fondens administrator vil dog kunne rette henvendelse til ansøgeren med anmodning om supplerende oplysninger eller materialer.

Ansøgere skal ikke kontakte fonden telefonisk efter indgivelse af ansøgning. Almindeligvis får ansøgere svar indenfor to uger efter afholdt bestyrelsesmøde. Alle får et svar, også hvis man har fået afslag.

Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden inden ansøgningsfristen angivet på hjemmesidens forside, for at kunne blive behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Egenfinansiering i sociale projekter er velset.

Jascha Fonden vil sædvanligvis yde støtte til konkrete projekter eller andre konkrete ansøgningsformål. Længerevarende støtte til driftsomkostninger kan ikke påregnes.