Uddannelse for døve

Ansøgning kan kun ske elektronisk via vores hjemmeside www.jaschafonden.dk. Her skal ansøgningsskema udfyldes og dokumentation uploades.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles alene på ét årligt bestyrelsesmøde med henblik på at sikre alle ansøgere den bedst mulige vurdering.

Ansøgninger om støtte til uddannelse for døve behandles hvert år på bestyrelsesmøde i marts måned. Ansøgningen skal være indsendt til Jascha Fonden inden ansøgningsfristen d. 15. januar hvert år, for at kunne blive behandlet af bestyrelsen.

Ansøgninger, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen forbeholder Jascha fonden sig ret til ikke at behandle.

Fondens administrator vil dog kunne rette henvendelse til ansøgeren med anmodning om supplerende oplysninger eller materialer.

Jascha Fonden forelægger ansøgninger om støtte til uddannelse for døve for Danske Døves Landsforbund med anmodning om en udtalelse.